Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Mulighet for datakilde å logge at et samtykke er benyttet
  • Slett data om meg knyttet til samytkke
  • Tilby mulighet for å opprette persistent samtykkeforespørsel
  • Bdre løsning for å oppdatere tjenesteeierstyrt rettighetsregister (SRR) (hvilken epic er dette?) 
  • Mer fleksibilitet i utforming av formålstekst i samtykke/fullmakt
  • Tilgangsstyring til nye typer ressurser