Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Å realisere FuFinn funksjonalitet er del av HELTs omfang fra januar 2019. Våren 2019 er en planleggingsfase i FuFinn. 


Kort beskrivelse av FuFinn:

...

 • FuFinn-funksjonalitet er funksjonaliteten i Altinn autorisasjon, enten eksisterende funksjonalitet eller funksjonalitet som skal utvikles, som er nødvendig for å realisere en fullmaktsløsning for innbyggere
 • FuFinn-funksjonaliteten skal muliggjøre følgende for innbyggere
  • Hjemmelsbasert fullmakt - Tilgjengeliggjøre opplysninger om representasjonsforhold fra autoritative registre (i første omgang vergemål og foreldreansvar fra Folkeregisteret) til bruk i tjenester som skal være tilgjengelig for representant (fullmaktshaver, eksempelvis verge),
  • Brukerstyrt fullmakt - La innbygger legge inn egne fullmakter, dvs. muliggjøre at andre utfører tjenester på egne vegne.
  • Integrasjon med andre samtykke- og fullmaktsregistre - FuFinn som et fullmaktsnav.

...