Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Agenda:

1.       Åpning av møte og introduksjon v/Siv Aglen

·         Hva er Altinn Autorisasjon

·         Hva er HELT/Fufinn

·         Begrepsmodell og arkitektur

·         Hvilke autorisasjonsprodukt finnes

2.       Demo av ny funksjonalitet v/Hanne Saltnes

·         Hovedadministrator

·         Be om rettighet

3.       Eventuelle spørsmål og avslutning av møte

·         Info om neste autorisasjons-webinarSe hele webinaret her:

Merk: Vi hadde noe problemer med lyden i starten av webinaret

250
View file
namewebinar 151019.mp4
height
Widget Connector
urlhttps://vimeo.com/368768360/bd6b5a57f5


Presentasjonen som ble brukt:

...