Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dato

Deltakere

Altinn:

...

  • Thomas Grimeland
  • Sven Christiansen

Formål med møte

Bilateralt møte Altinn - eHelse for å avklare rammer for detaljplanleggingen av Fufinn-løsningen

Agenda

Bente Anda presenterte Fufinns planleggigsfase og status for tiltakene hos Altinn

...

eHelse skal også gjennomføre en ROS-analyse i forhold til bl.a. sikkerhet og omdømme, men vil først gjøre det når løsningen er bedre spesifisert

Oppfølging

Første utkast til veikart for realisering av FuFinn-løsningen vil foreligge 10/4-2019. Dette vil sendes på høring og ved behov behandles i oppfølgingsmøter.

...