Ref. TFS: 31400 ttps://tfs.ai-dev.brreg.no/Altinn/Altinn/Konseptteam%20HELT/_backlogs/backlog/Konseptteam%20HELT/Epics?showParents=true

Samtykkefunksjonaliteten, slik den er realisert i dag, er en absolutt minimumsløsning som krever videreutvikling for at løsningen skal kunne utnyttes fullt ut og oppnå tillit fra tjenesteeiere og sluttbrukere. Følgende endringer er planlagt: