Helhetlig tilgangsstyring i Altinn - Informasjon


Samtykke, hjemler, rollebaserte tilganger og fullmakter - sett opp mot sentrale registre som folkeregisteret og enhetsregisteret, utgjør tilsammen grunnfjellet i den norske tillitsinfrastrukturen og aktualiseres når volumet av data som skal deles øker.

HELT jobber med å videreutvikle tillitsinfrastrukturen helhetlig med spesielt fokus på sikkerhet, personvern og samhandling for å sikre at vi kan opprettholde det høye tillitsnivået i fremtidens digitale hverdag.

HELT er en forutsetning for trygg og sikker deling av data på tvers av sektor, og forvaltningsnivå i det offentlige og mellom privat næringsliv og offentlig sektor. 

Sentral funksjonalitet for Fullmaktsløsning for innbyggere vil realiseres i HELT.

 


Autorisasjon handler om å spesifisere rettigheter til å benytte en angitt ressurs (for eksempel en nettside) eller tjeneste (for eksempel «Salgsmelding for motorvogn»), og formelt sett betyr begrepet autorisere det å definere regler for tilgang.

Tilgangsstyring dreier seg om å gi videre rettigheter til å benytte en tjeneste til riktige personer eller organisasjoner, for eksempel at daglig leder gir en ansatt rett til å sende inn Ameldingen på vegne av sin virksomhet.

Tilgangskontroll gjør det mulig å kontrollere at en bruker har rettighet til å benytte angitt ressurs eller tjeneste på vegne av en angitt aktør. Aktøren er den som er ansvarlig for at tjenesten utføres, for eksempel et aksjeselskap som skal levere årsoppgave, eller en privatperson som søker byggetillatelse


I prosjektet Helhetlig tilgangsstyring (HELT) videreutvikles autorisasjonskomponenten i Altinn til en mer komplett autorisasjonsløsning

Altinn Autorisasjon

  • Skal gi mulighet for å styre tilgang til et vidt spekter av ressurser, tjenester og data
    mot det offentlige og i samspillet mellom offentlig og privat.
  • Vil håndtere lovbestemte rettigheter, delegerte rettigheter og midlertidig tilgang gjennom fullmakt og samtykke.
  • Vil samle oversikten over tilganger til ressurser, tjenester og data
    for virksomheter og innbyggere.


Sentral funksjonalitet for Fullmaktsløsning for innbyggere vil realiseres i HELT.

Behovet for en fullmaktsløsning for innbyggere er, bl.a. motivert av prinsippet om digitalt førstevalg samtidig som en del grupper ikke selv fullt ut kan benytte digitale tjenesterSearch this documentation

Recently Updated Pages