2019-04-10 Fufinn - Møte med NAV

Dato

Deltakere

Fra NAV

 • Torill Christine Edvardsen, Systemjurist
 • John Martin Furseth, Løsningsarkitekt
 • Rosa Gonzales, Produkteier
 • Håkon Jendal, Løsningsarkitekt
 • Annette Reiakvam, Prosessdriver
 • Randi Aasen, Seniorrådgiver

Fra Altinn:

Formål med møte

NAV presenterte sine planer for en fullmaktsdatabase som innspill til veikart for Fufinn. 

Oppsummering

NAV har planlagt en egen fullmaktsløsning som skal spille sammen med Fufinn.

Håkon Jendal presenterte NAVs planer for fullmaktsløsning. Presentasjonen ligger her (beskyttet område): Dokumentasjon fra andre

NAVs fullmaktsløsning skal på sikt "spille sammen med" Fufinn/Altinn autorisasjon, Dermed er det behov for å samordne informasjonsmodeller og etablere noen prinsipper for samspillet.

 • Løsningene som PIP'er for hverandre.
 • Fufinn har en ambisjon om å gi brukerne en samlet oversikt over sine fullmakter
 • Spørsmål
   • Skal Altinn autorisasjon oppdateres med referanse til NAVs spesikke fullmakter?
    • Dette må vurderes juridisk og vil antageligvis kreve at Brreg har behandlingsansvar
    • Enklere om Altinn autorisasjon kun får tilgang på metadata om fullmaktene
     • NAV kan tilby en feed som vil gjøre det mulig for Altinn autorisasjon å abonnere på oppdateringer, endringer og sletting av metadata om NAVsfullmakter.
     • Feed kan spilles av på nytt ved behov
     • Opplysningene som Altinn autorisasjon vil få fra NAV vil være noe a la
      • Representert har fullmakt (er) i NAV
      • Representant fins i fullmakter i NAV
     • Basert på metadata vil informasjon om fullmakt hentes fra NAV og presenteres til bruker i Altinn autorisasjon (kun presenteres og ikke lagres)
   • Endringer av NAV spesifikke fullmakter vil antagelig kun kunne gjøres i NAVs løsning. Altinn autorisasjon må da linke videre til NAV for at bruker skal kunne endre disse fullmakt


Bente Anda presenterte tidlig utkast til veikart

 • Samspillet Altinn autorisasjon - NAVs fullmaktsdatabase blir tilsvarende det som er planlagt med Direktoratet for eHelses database over fullmakter og samtykker
 • Det ble stilt spørsmål om begrepet brukerstyrt fullmakt. Det pågår et begrepsarbeid i Fufinn, og når et utkast foreligger vil det bli sendt ut til deltakerne i Fufinn. Foreløpig brukes begrepet "Brukerstyrt fullmakt" om fullmakter som innbygger selv oppretter, mens begrepet "Hjemmelsbasert fullmakt" brukes om fullmakter som er helt basert på informasjon i en autorisasjonskilde, som for eksempel forskjellige typer vergemål eller foreldreansvar fra Folkeregisteret.

Oppfølgingspunkt

 • NAV får utkast til veikart for fra Altinn 17/4