Prosjektdokumentasjon Fufinn

Oppdatert prosjektbegrunnelse etter planleggingsfasen: