Beregnede kostnader og gevinster for tiltaket

Beregnede eksterne kostnader er 20,4 millioner

Merk at interne timer ikke inngår i kostnadsberegning.

Hele tiltaket "Altinn som komplett autorisasjonsløsning for offentlig sektor" (Kort navn: helhetlig tilgangsstrying) er beregnet til å koste kr 20 400 000,- fordelt på: 

  • Fase 1 samtykke; kr 4 800 000,-
  • Altinn som komplett autorisasjonsløsning for offentlig sektor - fase 2 kr 15 600 000,-

Beskeivelse av tiltakene  som inngår i satsningen ligger her: Beskrivelse av tiltak under "Helhetlig tilgangsstyring" hentet fra levert satsningsforslag

Beregnede gevinster er 11,4 milliarder!

Levetid på tiltak er 10 år!

Beskrivelser av gevinster ligger her: Gevinstbeskrivelser knyttet til HELT


Se "Vedlegg 2- Analyse satsingsforslag 2018.xlsx" for detaljer om kostnads- og gevinstberegning.