Pilot - Oslo kommune

Aktivitetstlogg

 • 2019 24. september Lagt inn en tidlig skisse til brukerreise
 • 2019 24. september Dialog med brreg teknisk initiert
 • Fram til 24.09 "2019 6.sept + 3 mnd Teknologiske avklaring, dialog med brreg og oppstart utvikling"
 • Fram til 6. sept Tech Lead estimerer omfang slik at det er forutsigbart inn i prioriteringene for kommende sprinter
  • Grovestimat for oppgaven er 1-2 måneders arbeid (utvikling, test og adm) spredt over 3-4 kalendermåneder. 
 • 2019 3. sept Levert Q3 rapport 2019
 • Fram til 1. sept Produkteier, techlead og teamlead justerer innad og finner riktig kandidat for utviklingsjobben.
 • 2019 20. august. Ressurs og prioriteringsmøte med Oslo Origo teamene som skal jobbe med dette.
 • 2019 august Oslo Origo møte med tjenesteier og designere for å avklare hvilken reise som passer
 • 2019 august Oslo Origo møte med designere om brukerreise og deres involvering
 • 2019 Juli  Internt møte i Oslo Origo om prosjektet, ambisjonsnivå og prioritering
 • 2019 Før juni Møte med Fufinn-prosjektet/ledelsen og Bergen

Planlagt/status

 • Opprettet kontakt mellom tekniker Oslo og BRREG.
 • Forespørsel om tekniske avklaring sendt BRREG