Vergemål

Tilgrensende aktivitet med digital økonomi fullmakt for verge: /wiki/spaces/AHT/pages/4752132

I Fufinn-sammenheng skal Altinn autorisasjon tilby informasjon om verge fra Modernisert folkeregister. Tidsplan for integrasjon med MF: Milepaeler_Integrasjon FREG2019.xlsx