2019-06-18 Møte med Skatteetaten

Dato

Deltakere

Fra BR/Altinn:

Fra Skatteetaten:

  • Marie Egenæs
  • Anne-Lise Furmyr
  • Tonje Lie
  • Arne Kristiansen

Agenda og diskusjon 

Skatteetaten har en del innspill til videreutvikling av Altinns autorisasjonskomponent. Marie Egenæs presenterte Skatteetatens mulige  bruksområder for fullmaktsløsningen og hva som må til for at løsningen skal kunne brukes der. 

Det er et stort effektiviseringspotensiale for Skatteetaten, og for samfunnet knyttet til dette.

Presentasjonen: 


De fleste av disse er i produktkøen til HELT/Altinns autorisasjonskomponent. 

Unntak: Krav om å kunne se deaktiverte fullmakter (mulig å finne i loggen)

Kom i tillegg opp ønske om brukergrensesnitt for oversikt over fullmakter. Dette er i utgangspunktet utenfor HELTs produktkø.

I møtet ble det etterspurt hvordan endelig tekst i eBevisløsningen har blitt, og disse skjermbildene ble oversendt 19/6. Det ene er fra varslet leverandøren får i sin innboks i form av en melding, det andre er selve samtykke/fullmaktsdialogen.

 

 

Det ble etterspurt presisering av hvordan Altinn bruker begrepene fullmakt og samtykke. Teknisk sett tilbyr Altinn autorisasjon én løsning som støtter representasjonsforhold, herunder fullmakter og samtykker. Begrepsdefinisjoner finnes her: Begreper. Merk at dette er under arbeid.