2019-06-04 Pilot Fufinn - Møte med Oslo kommune

Dato

Deltakere

Fra BR/Altinn:

Siv Therese Aglen

extban (Unlicensed) referent 

bdl (Unlicensed)

hsj (Unlicensed)

Fra Oslo kommune:

Per Kjetil Grotnes

Jan Eivind Rognås

Kaja Longem Skaar 

Ellen Stømner (kemneren)

Fra KS/Bergen kommune:

Jens Riis

Agenda og temaer i møtet

Ihht veikart for Fufinn skal mulighet for økonomisk verge til å benytte tjenester hos kemneren i Oslo og Bergen kommune realiseres høsten 2019 som første representasjonsforhold i Fufinn. Formålet med møtet var å se på hvordan eksisterende funksjonalitet for delegering og visning av rolleinformasjon i Altinn autorisasjon kan benyttes og planlegge arbeidet videre. Informasjon om økonomisk verge skal etter planen være tilgjengelig fra Modernisert folkeregister (FREG) i september 2019. Altinn autorisasjon har etablert integrasjon med FREG, men henter foreløpig ikke inn data derfra. Det må derfor påregnes noe tid før fra data om økonomisk verge er tilgjengelig i FREG til de kan benyttes for autorisasjon. Oslo kommune kan imidlertid allerede nå opprette og teste en tjeneste i Altinn autorisasjon for tilgangsstyring mot kemnerens tjenester. Denne tjenesten vil så få data om økonomisk verge når disse foreligger..

1.Siv gikk gjennom funksjonalitet i Altinn autorisasjon. Presentasjon her: 


2. Plan for arbeidet

Oslo kommune:

  • Beskrive use case for vergen og den som har verge og legge ut disse på åpen confluence (dette spacet)
  • Opprette og teste tjeneste i Altinn som kan benyttes for autorisasjon mot og lenking videre til kemnerens tjenester i Oslo kommune.

Oslo og Bergen kommune:

  • Jens og Per Kjetil koordinerer for å få med Bergen kommune på piloten. Deretter er det ønskelig at også andre kommuner kan benytte den samme tjenesten i Altinn for det samme formålet (tjenester fra kemneren)

Sivilrettsforvaltningen/Skatteetaten:

  • Tilrettelegge autorisasjonskilde/datagrunnlag.

HELT/Altinn autorisasjon (ihht. veikart):

  • Innhente og kvalitetssikre autorisasjonsdata
  • Etablere representasjonsforhold
  • Tilpasse brukerdialog til innbyggers bruk

3. Annet

  • Altinn vil levere funksjonalitet for å forespørre rettighet/tilgang i løpet av Q3 2019
  • Det ble påpekt at det kan være sikkerhetsutfordringer knyttet til bruk av sluttbrukersystemAPI og at informasjon om innlogget bruker vil finnes i nettleseren og potensielt kan "plukkes opp" av Oslo kommune.