Bruk av flere autorisasjonskilder

Ref. TFS 31390. https://tfs.ai-dev.brreg.no/Altinn/Altinn/Konseptteam%20HELT/_backlogs/backlog/Konseptteam%20HELT/Epics?showParents=true

Tekst endret i forhold til den originale i TFS

Det finnes flere registre med informasjon som kan benyttes som autorisasjonskilde, både som støtte i delegering og til helautomatisert delegering. Disse omfatter:
AA registeret - oversikt over ansatte i virksomheter
FREG - modernisert folkeregister - oversikt over relasjoner mellom personer, f eks.  om vergemål eller foreldre/barn-relasjonen
Advokatregisteret - Advokatregisteret kan brukes som autorisasjonskilde for å la advokater enklt å få rettigheter på vegne av sine klienter til å utføre digitale tjenester.
FullmaktsDB hos eHelse - eHelse sitter i dag med en fullmaktsdatabase med 3 ulike fullmakter gitt i relasjon til bruk av helsetjenester og innsyn i helseopplysninger. Følgende skal utvikles

  • Etablere kobling mot grensesnitt i Altinn som gir status på representasjonsforhold
  • Etablere grensesnitt for innsyn i eHelses fullmaktsdatabase som Altinn kan benytte
  • Etablere grensesnitt som innbygger gjennom Altinns brukergrensesnitt kan benytte for å legge inn og administrere representasjonsforhold i eHelses fullmaktsdatabase