Videreutvikle samtykkeløsningen

Ref. TFS: 31400 ttps://tfs.ai-dev.brreg.no/Altinn/Altinn/Konseptteam%20HELT/_backlogs/backlog/Konseptteam%20HELT/Epics?showParents=true

Samtykkefunksjonaliteten, slik den er realisert i dag, er en absolutt minimumsløsning som krever videreutvikling for at løsningen skal kunne utnyttes fullt ut og oppnå tillit fra tjenesteeiere og sluttbrukere. Følgende endringer er planlagt:

  • Mulighet for datakilde å logge at et samtykke er benyttet
  • Slett data om meg knyttet til samytkke
  • Bdre løsning for å oppdatere tjenesteeierstyrt rettighetsregister (SRR) 
  • Mer fleksibilitet i utforming av formålstekst i samtykke/fullmakt
  • Tilgangsstyring til nye typer ressurser