2019-09-25 Møte med Statsbygg om Fullmaktsløsningen

Dato

Deltakere

Fra Altinn:

Fra Statsbygg:

  • Dib Abdul-Hadi
  • Oddbjørn Alnes
  • Svein Bjørkås (innleid fra Inmeta)
  • Ivar Østhassel

Formål med møtet og oppsummering

Statsbygg har behov for å få til en automatisk håndtering og signering av felles El-avtaler som Statsbygg inngår på vegne av andre virksomheter. I praksis betyr dette å innhente fullmakt fra den i virksomheten som har rettighet til å gi en slik fullmakt.

På sikt trenger Statsbygg også fullmakt fra virksomhetene til å hente ut måledata fra ElHub, og Statsbygg kan også ha andre fullmaktsbehov.

Statsbygg beskrev sine behov:


Arkitekturskisse fra Statsbygg:

En annen aktør, Entro gjør lignende mot ElHub: https://www.entro.no/elhub/. De har realisert selve fullmaktsløsningen selv, men benytter rolle fra Altinn til å sikre at forespørsel om fullmakt kommer til riktig mottaker.

Behov for tilpasning av samtykketeksten med bl.a. virksomhetens målernummer

Altinn beskrev samtykkeløsningen og planene for videreutvikling av denne.

Etter diskusjonen i møtet ser det ut til at Altinns samtykkeløsning vil kunne benyttes av Statsbygg uten store tilpasninger.

Statsbygg ser på beskrivelsen av samtykkeløsningen på Altinn digital og tar kontakt ved spørsmål og/eller når de ønsker å ta i bruk løsningen.