Framdrift og leveranser


        Omfang HELT og Fufinn