2019-09-06 Fufinn - Grensesnitt mot Advokatregisteret

Dato

Deltakere

Fra BR/Altinn:

Fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet:

  • Samina Farooqi
  • Vigleik Johannesen

Fra Cap Gemini (leverandør Advokatregisteret):

  • Berzi Wasfy

  • Heza Wasfy

Agenda og oppsummering 

Hensikten med møtet var å planlegge utviklingen av et API fra Advokatregisteret til Altinn slik at informasjon om hvorvidt en person er advokat, advokatfullmektig eller rettshjelper kan brukes for å autorisere disse mot digitale tjenester.

I parallell går det et annet løp i regi av Fufinn for å utrede og anbefale advokaters tilgang til å opptre digitalt som representant for innbygger.

Noen foiler fra arbeidet i det løpet (datamodell og kopi av Advokatregisteret i Altinn autorisasjon):

Merk at virksomhet er mindre viktig da det er advokaten som er ansvarlig. Hvis man er praktiserende advokat er man tilknyttet minimum et org.nr hvis man er praktiserende advokat, og rettshjelper vil også våre tilknyttet et org. nr. (juridisk tjenesteyting eller ENK). For advokatfullmektig er tilknytningen til advokat viktig,

Det er usikkert hvor mange oppslag som vil gjøres mot denne informasjonen, anslagsvis noen tusen i året.


Bjørn presenterte alternative modeller for integrasjon: 

I utgangspunktet vil Altinn autorisasjon være et Policy information point,PIP, for informasjon fra Advokatregisteret, dvs. Altinn autorisasjon vil videreformidle autorisasjonsinformasjon, men tar ikke beslutninger om hvorvidt en gitt innlogget bruker skal få tilgang til/autoriseres for en gitt tjeneste. Denne beslutningen tas av tjenesteeier i deres løsning.


Tilsynsrådet understreket at de i utgangspunktet ikke har finansiering til videreutvikling av Advokatregisteret og at det derfor kan bli nødvendig å se etter finansieringskilder for å realisere dette.

Det må etableres en databehandleravtale for Altinns bruk av dataene.

Veien videre

Berzi og Hesa har fått presentasjonen fra Bjørn og vil gi tilbakemelding vedr. modell for integrasjon innen begynnelsen av oktober.