2019-04-02 Fufinn - Møte med DIFI om Advokatregisteret

Dato

Deltakere

Fra DIFI:

  • Helge Bang

Fra BR/HELT-prosjektet (HELT-komponenten og den sentrale Fufinn-funksjonaliteten)


Målsetning eller formål med møte

Bilateralt møte i Fufinn.

Agenda og oppsummering

Bente Anda presenterte status for planleggingsfasen i Fufinn

Helge Bang presenterte status for arbeidet, beskrevet her.