2019-10-25 Fufinn - Koordineringsmøte

Sted og tid:

Difis lokaler på Grev Wedelsplass 9, fredag 25.01.19 kl. 09:00 - 10:30.

Deltakere:

BR/HELT-prosjektet (HELT-komponenten og den sentrale Fufinn-funksjonaliteten)

 • Produkteier Altinns autorisasjonskomponent: Siv Aglen
 • Prosjektleder HELT-prosjektet: Bente Anda (referent)

Representanter for tiltakene

 • Skatteetaten: Morten S. Hagedal
 • Direktoratet for eHelse: Thomas Grimeland
 • Difi: Helge Bang
 • Sivilrettsforvaltningen: Hallvard S. Flateland, Kristine Hagtvedt Holte
 • NAV: Annette Reiakvam, Torill Christine Edvardsen
 • KS og kommunal sektor: Per Kjetil Grotnes (Oslo kommune), Jens Riis (Bergen kommune), Geir Kristian Hansen (KS)

Agenda og oppsummering

Status for den sentrale Fufinn-funksjonaliteten

Bente Anda gikk gjennom status for utviklingen av den sentrale Fufinn-funksjonaliteten og for integrasjonene med nye autoritative registre.

Utviklingen av funksjonalitet er ihht. plan:

Funksjonalitet StatusPågående/videre arbeid
Be om fullmaktBe om og gi samtykke - funksjonaliteten er gjort mer robustFormålsteksten gjøres mer fleksibel

 Be om og gi tilgang til tjeneste på vegne av en annen - basisfunksjonalitet for ansatt for å be om tilgang på vegne av virksomhet er realisertFunksjonaliteten utvides
Registrere representasjonsforholdBasisfunksjonalitet i dagens løsning


Integrasjonen med autoritative registre er noe forsinket ihht. plan:

RegisterStatus
Modernisert folkeregister - vergemålIntegrasjon med FREG påbegynt, men vergemål hentes foreløpig ikke inn, kan antageligvis hentes inn fra Q1 2020, men avventer tjeneste for bruk av informasjonen
AdvokatregisteretInnhold er avklart, avventer vurdering av omfang på integrasjonsjobben fra Advokatregisterets side.

Status for de andre tiltakene

Skatteetaten og Sivilrettsforvaltningen om status vergemål:

Kvaliteten på vergemål med gjeldende granulering er god i Modernisert folkeregister. Sivilrettsforvaltningen jobber videre med ytterligere granulering.

Oslo kommune om status pilot vergemål:

Planlagt pilot blir ikke prioritert i Oslo kommune, bl.a. fordi kemneren overflyttes fra kommunen til Skatteetaten. Det må derfor tenkes nytt vedr. pilot. 


Direktoratet for eHelse om status integrasjon mellom deres fullmaktsløsning og Altinn autorisasjon:

Avventer status fra prosjektleder Sven Christiansen


NAV om status for deres fullmaktsløsning:

NAV er i gang med en MVP for digitalisering av egne fullmakter.


DIFI om status for arbeidet med Advokatregisteret:

 1. Det jobbes med en utredning av advokaters adgang til å opptre digitalt på vegne av sine klienter. Den vil ferdigstilles i løpet av november og deretter forankres blant deltakerne i Fufinn og så løftes til Skate AU.
  1. I dette arbeidet er forholdet mellom rollen som advokat og rollen som verge vurdert og foreløpig konklusjon er at når advokaten opptrer som verge så er vedkommende i rollen som verge og ikke i rollen som advokat.
 2. Integrasjon mellom Advokatregisteret og Altinn autorisasjon, se status over.

Veien videre:

 •  Disse oppfølgingsaktivitetene ble avtalt i møtet (i tillegg til de videre planlagte arbeidet med tiltakene):

1. Skatteetaten og SRF tar initiativ til videre dialog om granulering vergemål

2. NAV tar initativ til å se på a) inndeling/områder for representasjonsforhold og b) API'er og integrasjon med eHelse og Altinn 

3. KS/deltagerne fra kommunene ser etter andre tjenester som pilot for å benytte informasjon om vergemål

 • Bente Anda avslutter sitt oppdrag hos BR/Altinn den 31. oktober. Siv Aglen tar over rollen som koordinator.
 • BR/Altinn planlegger å søke Medfinansieringsordningen om midler til integrasjonene med de autoritative registrene i januar. Siv vil holde deltakerne i Fufinn orientert om prosessen.
 • Neste rapportering fra Fufinn til Skate 28/11, rapportering fra de enkelte tiltakene sendes til Siv innen 26/11
 • Siv innkaller til nytt koordineringsmøte før kvartalsrapportering til Skate primo februar