Webinar 27.11.19


Agenda:

·       Tilgangsstyring til offentlige API – en felles tjeneste fra Maskinporten og Altinn autorisasjon

·       Videreutvikling og forbedring av fullmakts- og samtykkeløsning – nye bruksområder for tjenesteeiere og deres samarbeidspartnere

·       Forenklet tilgangsstyring i Altinn

Webinaret vil bli holdt av Siv Aglen og Thord Foss

Sted: webinar, kl 12:00


Se hele webinaret her:

Presentasjonen som ble brukt:

Info:

 • Tilgangsstyring til offentlige API – en felles tjeneste fra Maskinporten og Altinn autorisasjon v/Siv Aglen

  • Maskinporten og Altinn skal sammen gjøre det enklere å dele og bruke data på tvers i offentlig forvalting. Løsningen sørger for å verifisere identiteten til virksomheter og gi disse riktig tilgang til data som offentlige virksomheter tilbyr via API.
 • Videreutvikling og forbedring av fullmakts- og samtykkeløsning – nye bruksområder for tjenesteeiere og deres samarbeidspartnere. v/Siv Aglen

  • Fra første kvartal 2020 tilbyr Altinn mer fleksibilitet i utforming av formåls tekst knyttet til samtykker/fullmakter.I august lanserte Altinn nye REST grensesnitt for å opprette (persistent) samtykkeforespørsel og oppdatere tjenesteeierstyrt rettighetsregister (SRR).
  • Disse endringen gjør det mulig å designe mer robuste og brukertilpassede digitale tjenester når disse bruker samtykke/fullmakt i Altinn.
 • Forenklet tilgangsstyring – v/Hanne Saltnes

  • HELT prosjektet har som målsetning å gjøre tilgangsstyring enklere, både for den som skal utføre oppgaver og den som skal administrere tilganger. Som tverrsektoriell løsning for autorisasjon i offentlig sektor så fokuserer vi særlig på hvordan dette skal fungere godt på tvers av ulike løsninger.